Projektowanie stron www

Po pierwsze pamiętamy o tym, że tworzymy stronę www, która ma być odebrana pozytywnie przez Twojego klienta. Projektowanie stron www nie jest celem samym w sobie. Dlatego już na wstępie określamy wspólnie cele, oczekiwania i potrzeby, aby stworzyć stronę internetowę, który będzie je skutecznie realizowała.

Projektowanie stron internetowych jest procesem wieloetapowym . Poniżej prezentujemy standardowe fazy pracy nad stroną internetową. Ze względu na indywidualne podejście do każdej realizacji strony www, poniższy schemat pracy nie ma charakteru uniwersalnego.

 • Analiza
 • Planowanie
 • Kosztorys
 • Umowa
 • Projekt
 • Akceptacja
 • Realizacja
analiza

W pierwszej fazie prac nad stroną www kluczowym celem jest ustalenie podstawowych funkcji jakie ma spełniać strona internetowa wraz z określeniem docelowego odbiorcy strony www. Na tym etapie gruntownie analizujemy przedmiot działalności Twojej firmy, ofertę, dotychczasowych klientów oraz posiadane materiały informacyjne i reklamowe.

planowanie

Ma na celu określenie przyszłej zawartości strony www, jego formy projektowej oraz podstawowych funkcjonalności strony internetowej. Etap ten w konsekwencji sprowadza się do opracowania przyszłej struktury logicznej i merytorycznej strony www oraz ustaleniu jakie treści mają znaleźć się na stronie. Precyzja ustaleń z tej fazy przekłada się na projektowanie strony www i dokładną wycenę kosztów realizacji strony internetowej.

kosztorys

W tym momencie nasza praca skupia się na przygotowaniu szczegółowej wyceny na wykonanie strony www. Przedłożona oferta przedstawia kalkulację cenową na stworzenie strony www oraz podstawowe warunki realizacji strony www.

umowa

Przedłożona oferta na projektowanie strony internetowej po krótkich ustaleniach mających na celu doprecyzowanie szczegółów pracy nad stroną www oraz kosztorysu zostaje sfinalizowana w formie umowy. Naniesienie ostatecznych poprawek, następnie podpisanie umowy jest dla nas sygnałem do rozpoczęcia prac nad stroną www - w tym momencie rozpoczyna się właściwe projektowanie strony www.

projektowanie

Na podstawie wcześniejszych ustaleń oraz informacji zebranych podczas poprzednich etapów powstaje szkicowa wersja strony www, wstępny projekt strony www oraz koncepcja systemu nawigacji strony internetowej. Wspólnie dyskutujemy logiczne rozmieszczenie poszczególnych elementów. Projektowanie strony internetowej kończy się przedstawieniem projektu strony www do akceptacji, obrazującego wygląd przyszłej strony www, schematu budowy, jak również nawigacji.

akceptacja

Projektowanie strony www powoli dobiega końca. Mając naniesione ewentualne poprawki i sugestie następuje ostateczna akceptacja proponowanych przez nas rozwiązań - projekt strony www - wówczas przystępujemy do właściwej realizacji strony www.

realizacja

Po zaakceptowaniu przez klienta projektu graficznego strony www przystępujemy do właściwej pracy nad wdrożeniem zaproponowanego rozwiązania. Wykonujemy stronę internetową zgodnie ze specyfikacją określoną w umowie.

 • Część pierwsza – wizualna:
  • koncepcja wizualna strony www
  • opracowanie graficzne strony www
  • wykonanie szablonów dla strony głównej oraz podstrony od strony wizualnej
  • wprowadzenie treści oraz materiału zdjęciowego do tworzonej strony www
  • opracowanie animowanych obiektów flash, które wynikają z przyjętego projektu wizualnego strony www
  • podstawowa obróbka graficzna dostarczonego materiału zdjeciowego
 • Część druga – programistyczna:
  • projekt logiczny strony www
  • wykonanie szablonów dla strony głównej oraz podstrony od strony programistycznej
  • opracowanie i wdrożenie niezbędnych skryptów dla prawidłowego działania strony www
  • złożenie kompletnej strony www
 • Część trzecia – optymalizacja strony www pod kątem promocji w wyszukiwarkach internetowych - pozycjonowanie strony www

 

[...]

Jesteśmy grupą młodych kreatywnych osób, przyjaciół dla których tworzenie jest pasją. Każdy z nas robi to co lubi i robi to z myślą o Tobie... najważniejsze dla nas jest aby nasz klient był zdowolony z naszej pracy [...]

http://www.itsmedia.pl

Kontakt

Zgłoszenia błędów: support@itsmedia.pl

Masz problem: zajrzyj tutaj FAQs

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
Aktualizacje / Subskrypcja

Nasz newsletter jest niesamowity. Zapisz się aby otrzymywać świeże informacje o tym jak sie rozwijamy.